Услуги кои ги нудиме

  • ОРДИНАЦИЈА ПО СПОРТСКА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
  • ОРДИНАЦИЈА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  • МОБИЛНИ ЕКИПИ ЗА НА ТЕРЕН (НОВО)
  • БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
  • ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА
  • ОРДИНАЦИЈА ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА