Контакт информации

ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ

БУЛ. "ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ" БТ. 84
ТРГОВСКИ ЦЕНТАР "АНТИКО" - СКОПЈЕ 

ТЕЛ: Приемно  02 3069693

        Администрација 02 3060905

Е-МАИЛ: intermedart.info@gmail.com